Giáo sư Nguyễn Văn Quảng là giảng viên Khoa Sư phạm Toán học, Trường Đại học Vinh. Thầy là tấm gương mẫu mực vượt khó phấn đấu vươn lên đỉnh cao khoa học, là người đã tạo nên thương hiệu, vị thế cho chuyên ngành XSTK & TUD của Khoa Sư phạm Toán học nói riêng và Đại học Vinh nói chung trong cộng đồng những nhà toán học trong nước và trên thế giới.


Đến chúc mừng GS. Nguyễn Văn Quảng tròn 60 tuổi có thầy giáo Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh GS. Đinh Xuân Khoa và các thầy cô thuộc các phòng ban trong trường, các thầy cô trong khoa sư phạm Toán học, các nghiên cứu sinh, các học viên và các em sinh viên.


GS Đinh Xuân Khoa chúc mừng GS. Nguyễn Văn Quảng


Tổ bộ môn XSTK & TUD  chúc mừng GS. Nguyễn Văn Quảng


Các NCS chúc mừng GS Nguyễn Văn Quảng


Sinh viên chúc mừng thầy Nguyễn Văn Quảng

Cảm ơn sự đóng góp của thầy Nguyễn Văn Quảng cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà và trong khoa học. Kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và tiếp tục có nhiều đóng góp cho khoa học.