Kính mời thầy cô giảng viên và các bạn sinh viên cùng theo dõi clip giới thiệu về Khoa sư phạm Toán học 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VDYJ3tfvRmI