Giáo sư Norman J.Wildberger là nhà nghiên cứu giảng dạy ở đại học New South Wales (Úc), ông là người thuộc trường phái Toán học hữu hạn (Finitism). Ông có nhiều ý kiến tương đối mới mẻ bác bỏ một vài khái niệm chủ chốt trong Toán học hiện đại, mời xem:

https://www.youtube.com/watch?v=Q3V9UNN4XLE