Khoa sư phạm Toán học - Trường Đại học Vinh vinh dự có thêm hai Phó Giáo sư, Tiến sỹ đó là cô Nguyễn Thị Hồng Loan trưởng tổ bộ môn Đại số và thầy Nguyễn Chiến Thắng thuộc tổ bộ môn Phương pháp giảng dạy và học Toán

Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016. Theo Quyết định này, trong đợt xét công nhận năm 2016, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xin được chúc mừng và đề nghị các nhà giáo có tên trong danh sách kèm theo quyết định kiểm tra các thông tin cá nhân. Nếu có thông tin chưa chính xác so với hồ sơ đăng ký xét duyệt do các Anh / Chị đã gửi về Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, đề nghị các Anh / Chị phản hồi ý kiến về địa chỉ email: hdcdgsnn@scpt.gov.vn.

  • Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN 
  • Danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GPS, PGS năm 2016 

danh_sach_cac_gs_pgs_duoc_cong_nhan_nam_2016.xls