Kỳ thi đã thu hút được một số lượng đông đảo gần 80 SV tham gia đến từ các khoa SP Toán học, Vật lý và Công nghệ, Giáo dục..vv . Kỳ thi gồm 2 môn thi Đại số và Giải tích diễn ra trong hai buổi, đây là nơi để các bạn SV thể hiện các kỹ năng giải toán, sự am hiểu về lý thuyết toán học cũng như làm quen với các dạng toán thi Olympic, đồng thời dựa vào kết quả của kỳ thi, BTC sẽ lựa chọn đội dự tuyển để thành lập đội tuyển chính thức gồm các bạn SV đại diện cho trường ĐH Vinh tham gia kỳ thi Olympic Toán học sinh viên 2017 tại trường ĐH Phú Yên, Tỉnh Phú Yên. Kết quả của kỳ thi như sau.

I. MÔN GIẢI TÍCH

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

Nguyễn Hà

Trang

17/05/1996

55A2

Giải Nhất

2

Nguyễn Đức

Nghĩa

27/02/1997

56A1

Giải Nhì

3

Lê Bá

Dũng

30/03/1996

55A2

Giải Nhì

4

Đặng Quỳnh

Hương

13/03/1997

56A1

Giải Ba

5

Trần Văn

Tiệp

30/07/1990

56A2

Giải Ba

6

Văn Quỳnh

Trang

 

56A1

Giải Ba

II. MÔN ĐẠI SỐ

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

Nguyễn Hà

Trang

17/05/1996

55A2

Giải Nhất

2

Lê Bá

Dũng

30/03/1996

55A2

Giải Nhì

3

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

18/10/1998

57A1

Giải Nhì

4

Tôn Nữ Minh

Ngọc

22/12/1997

56A1

Giải Ba

5

Nguyễn Tất

Khánh

15/12/1996

55A1

Giải Ba

6

Phan Thị

Hoài

15/08/1998

57A1

Giải Ba

 

III. Danh sách chọn đội dự tuyển

 

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

18/10/1998

57A1

Đại số

2

Lê Bá

Dũng

30/03/1996

55A2

Giải tích+ Đại số

3

Phan Thị

Hoài

15/08/1998

57A1

Đại số

4

Đặng Quỳnh

Hương

13-03-1997

56A1

Giải tích

5

Nguyễn Tất

Khánh

15/12/1996

55A1

Giải tích+ Đại số

6

Nguyễn Đức

Nghĩa

27/02/1997

56A1

Giải tích

7

Tôn Nữ Minh

Ngọc

22/12/1997

56A1

Giải tích+ Đại số

8

Trần Văn

Tiệp

30/07/1990

56A2

Giải tích

9

Nguyễn Hà

Trang

17/05/1996

55A2

Giải tích+ Đại số

10

Văn Quỳnh

Trang

 

56A1

Giải tích


Tin bài: LCĐ Khoa SP Toán học