Giáo sư đã có một buổi nói chuyện với toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên khoa về môi trường giáo dục đại học tại CHLB Đức, đặc biệt là trong đào tạo các ngành Toán học. Mở đầu buổi nói chuyện, PGS. TS. Nguyễn Thành Quang, trưởng khoa SP Toán học đã giới thiệu về khoa, về đội ngũ giảng viên, các chuyên ngành đào tạo từ đào tạo cử nhân đến đào tạo tiến sỹ của khoa SP Toán học. Sau đó GS. Tim Roemer cũng đã chuyển tải các thông tin về nội dung đào tạo đại học, sau đại học, tiến sĩ Toán học ở CHLB Đức, những thuận lợi, ưu điểm mà nền giáo dục Đức mang lại cho học viên và sinh viên. Buổi nói chuyện đã diễn ra trong không khí cởi mở, trao đổi thông tin giữa khoa SP Toán học và khoa Toán nơi GS. Tim Roemer đang làm việc, và thu hút  được nhiều cán bộ giảng viên, học viên và sinh viên của khoa tham gia.

 

PGS. TS. Nguyễn Thành Quang, trưởng khoa SP Toán học, giới thiệu về GS. Tim Roemer

 

GS. Tim Roemer trình bày một báo cáo về giáo dục đại học ngành Toán ở Đức

                                                                                                                Tin: LCĐ Khoa SP Toán học