Đại hội các chi đoàn - lớp Liên chi đoàn khoa Sư phạm toán học

 

Thực hiện chủ trương của BCH Đoàn trường Đại học Vinh, của Đảng ủy, Liên chi đoàn khoa Sư phạm toán học về công tác tổ chức Đại hội lớp - chi đoàn, từ ngày 08/10/2016 đến ngày 11/10/2016, các lớp - chi đoàn đã tổ chức thành công Đại hội lớp - chi đoàn năm học 2016 - 2017. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đại diện Ban chủ nhiệm, Đảng ủy khoa, Trợ lí quản lí HSSV, đại diện BCH Liên chi đoàn và các thầy cô giáo trong khoa.

            Đại hội lớp - chi đoàn được tổ chức đầu năm học nhằm đánh giá kết quả hoạt động của lớp - chi đoàn trong năm học 2015 - 2016; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017. Trên tinh thần đó, các đại biểu tham dự đại hội đã thảo luận nghiêm túc và sôi nổi về những thành tích đạt được, tồn tại cần khắc phục và đề xuất những sáng kiến, mục tiêu, phương hướng hoạt động cho năm học mới. Đồng thời, sinh viên cũng đã được nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo, phát biểu chia sẻ từ đại diện Ban chủ nhiệm, Đảng ủy, Liên chi đoàn khoa Sư phạm toán học cũng như các thầy cô giáo trong khoa.

           Cũng tại đại hội, các lớp - chi đoàn đã bầu Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kì 2016-2017, gồm những đoàn viên thanh niên đủ phẩm chất, năng lực, được tín nhiệm cao nhằm điều hành và thúc đẩy phong trào của lớp - chi đoàn trong năm học 2016-2017.

            Đại hội lớp - chi đoàn là diễn đàn thể hiện trách nhiệm, ý chí, nguyện vọng của các đoàn viên thanh niên. Sự thành công của các đại hội là động lực cho tuổi trẻ khoa Sư phạm toán học quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Một số hình ảnh về Đại hội

Đại hội Chi đoàn 56A1

Đại hội Chi Đoàn 56A2

Bài viết: Nguyễn Thùy Chi