MÔN HỌC

 Một số vấn đề về lịch sử và triết học của Toán học

Thời lượng: 3 tín chỉ

Loại môn học: Môn học chung bắt buộc cho các nghiên cứu sinh ngành toán, Trường Đại học Vinh

Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Thành Quang

Hình thức học: Tập trung tại Trường Đại học Vinh

Thời gian: Từ ngày 12/ 04/2017 đến ngày 17/ 04/2017

Phòng học: A3. 103

Theo Quyết định thành lập lớp học phần số 362/QĐ-ĐHV ngày 07/03/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Danh sách 15 nghiên cứu sinh ngành Toán đã theo học môn học:

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN NGÀNH

KHOÁ ĐÀO TẠO

ĐIỂM

1

Phạm Thị Hải Châu

Lý luận và PPDHBM Toán

2015-2019

 

2

Phạm Thị Kim Châu

Lý luận và PPDHBM Toán

2015-2019

 

3

Kiều Mạnh Hùng

Lý luận và PPDHBM Toán

2015-2019

 

4

Nguyễn Trần Lâm

Lý luận và PPDHBM Toán

2015-2019

 

5

Nguyễn Thị Phương Nhung

Lý luận và PPDHBM Toán

2016-2020

 

6

Trịnh Công Sơn

Lý luận và PPDHBM Toán

2016-2020

 

7

Phạm Nguyễn Hồng Ngự

Lý luận và PPDHBM Toán

2016-2020

 

8

Đậu Anh Tuấn

Lý luận và PPDHBM Toán

2016-2020

 

9

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Lý thuyết XS và TK Toán học

2015-2019

 

10

Đỗ Thế Sơn

Lý thuyết XS và TK Toán học

2015-2019

 

11

Bùi Nguyên Trâm Ngọc

Lý thuyết XS và TK Toán học

2016-2020

 

12

Nguyễn Văn Hưng

Toán Giải tích

2015-2019

 

13

Trần Hoài Nhân

Toán Giải tích

2015-2019

 

14

Hà Anh Tuấn

Toán Giải tích

2016-2020

 

15

Lương Duy Nhật Minh

Toán Giải tích

2016-2020