Trong đợt trao học bổng O'don Vallet năm 2016, có 6 bạn SV khoa SP Toán học trong tổng số 19 SV và 16 Học sinh Trường ĐH Vinh được trao học bổng đợt này.

Buổi lễ trao học bổng sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 này. Sau đây là danh sách các bạn Sinh viên khoa SP Toán học được nhận học bổng.

1. Trần Hoài Bảo, 54A Toán

2. Nguyễn Hà Trang, 55A2 

3. Nguyễn Thị Quyên, 56 A1

4. Đặng Quỳnh Hương, 56A1

5. Tôn Nữ Minh Ngọc, 56A2

6. Nguyễn Thị Thùy Chi. 56A2

Xin chúc mừng các bạn.

danh_sach_hoc_bong_odon_vallet_2016.pdf