1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020
Tóm tắt 10 báo cáo trình bày tại hội nghị tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Toán năm học 2010-2011
00:00 31/05/2011
Tóm tắt 10 báo cáo trình bày tại hội nghị tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Toán năm học 2010-2011
Báo cáo tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Toán năm học 2010-2011
00:00 31/05/2011
Báo cáo tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Toán năm học 2010-2011
Báo cáo tổng kết 10 năm (1999-2009) hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Toán
00:00 31/05/2010
Báo cáo tổng kết 10 năm (1999-2009) hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Toán.
Tóm tắt các báo cáo tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2010 của sinh viên Khoa Toán
00:00 31/05/2010
       Tóm tắt các báo cáo của sinh viên Khoa Toán tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2009 - 2010.
Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Toán năm học 2009 - 2010
00:00 29/05/2010
   Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Toán năm học 2009 - 2010
Hội nghị sinh viên nghiên cứu Khoa Toán năm học 2009-2010
00:00 26/05/2010
     Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Toán năm học 2009-2010 được tổ chức vào ngày 26/05/2010 với 10 báo cáo khoa học của các sinh viên khoá 47 khoa Toán.
Giải thưởng sinh viên NCKH cấp bộ năm 2009
00:00 26/01/2010
Khoa Toán có em Nguyễn Trần Thuận, sinh viên khóa 46A Toán đạt giải nhì.
Khen thưởng nghiên cứu khoa học trong 5 năm gần đây
00:00 31/08/2009
Khen thưởng CBGD khoa Toán về nghiên cứu khoa học trong 5 năm gần đây.
Đào tạo và nghiên cứu khoa học gắn liền với công tác bồi dường cán bộ ở Khoa Toán - Trường Đại học Vinh (Bài viết hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Khoa)
00:00 20/08/2009
Qua 50 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong những năm đổi mới gần đây, thành công nổi bật nhất của Khoa Toán - Trường Đại học Vinh là những thành tựu về công tác đào tạo,...
Câu lạc bộ Tiếng Anh cho Toán E4M
Cộng đồng Khoa SP Toán học - ĐH Vinh
Câu lạc bộ Phần mềm Toán học
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855452 Fax: (0238)3855269 Email: nganhtoan@vinhuni.edu.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.