1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020
Thông báo triệu tập các Nghiên cứu sinh
00:00 26/04/2015
Thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ (TS) của Trường Đại học Vinh, Nhà trường triệu tập các nghiên cứu sinh (NCS) khóa...
Câu lạc bộ Tiếng Anh cho Toán E4M
Cộng đồng Khoa SP Toán học - ĐH Vinh
Câu lạc bộ Phần mềm Toán học
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855452 Fax: (0238)3855269 Email: nganhtoan@vinhuni.edu.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.