Chi thiết thông báo, các bạn xem file đính kèm:

ho_so_huong_dan_dang_ky_hoc_nganh_2_cho_khoa_57.pdf