Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững kiến thức cơ sở, chuyên sâu và nâng cao về Toán học, gồm: Toán học sơ cấp, Toán Giải tích, Đại số và Lí thuyết số, Hình học và Tôpô, Xác suất và Thống kê toán học, Toán ứng dụng;

§  Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B, có thể thiết kế bài giảng điện tử và khai thác các phần mềm dạy và học Toán;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam;

§  Có kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục.

Kĩ năng

§  Có các kĩ năng sư phạm để tổ chức dạy học môn Toán theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh và áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến; có kĩ năng đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh;

§  Có khả năng giảng dạy môn Toán theo chương trình mới đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy và học ở trường trung học phổ thông;

§  Có khả năng tư duy lôgic, tư duy thuật toán, phương pháp tiếp cận và giải quyết các vấn đề về nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao;

§  Có kĩ năng nghiên cứu về Toán học và khoa học giáo dục;

§  Có kĩ năng làm việc theo nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong mẫu mực của người giáo viên, hòa nhập và gắn bó với tập thể và cộng đồng, có tinh thần và thái độ hợp tác trong công việc;

§  Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Giảng dạy Toán học tại các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học;

§  Nghiên cứu Toán học và khoa học giáo dục tại các viện nghiên cứu, trường đại học;

§  Quản lí chuyên môn về giáo dục ở các nhà trường hoặc cơ sở quản lí nhà nước.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về các chuyên ngành Toán tương ứng;

§  Học đại học văn bằng hai ở các ngành phù hợp.