NCS. Nguyễn Thị Ngọc Bích bảo vệ luận án cấp cơ sở. NCS là CBGD thuộc Tổ Hình học, Khoa SP Toán học, Trường ĐH Vinh.

Đề tài luận án: Tổ chức dạy học môn HÌnh học cao cấp cho sinh viên ngành sư phạm Toán học ở trường đại học theo phương thức đào tạo tín chỉ

Thời gian: 8h00, thứ 3, ngày 04/10/2016

Địa điểm: Phòng họp A, nhà A1.

Trân trọng kính mời quý thầy cô, các bạn học viên và sinh viên quan tâm tới tham dự