LỊCH GIẢNG DẠY

STT

Môn học

Số TC

Giảng viên giảng dạy

Thời gian

1

Lý luận dạy học Toán nâng cao

3

TS. Nguyễn Văn Thuận

– Trường THPT Chuyên 

21/03/2015 đến 25/03/2015

2

Lôgic Toán nâng cao

3

TS. Chu Trọng Thanh

– Hội Toán học Nghệ An 

26/03/2015 đến 31/03/2015

 

Chủ nhiệm CN LL&PPDH bộ môn Toán

TS. Phạm Xuân Chung