Khoa sư phạm Toán học (tiền thân là Ban Toán - Lý) là một trong hai khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Vinh vào năm 1959. Hiện nay khoa SP Toán học gồm 5 nhóm chuyên môn: Giải tích, Đại số, Hình học, Phương pháp dạy học Toán và xác suất thống kê & Toán ứng dụng. Cùng với nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo thế hệ giáo viên, Khoa SP Toán học còn đào tạo ra nhiều các nhà nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực toán học.

Về đào tạo thạc sĩ, tháng 7 năm 1993, Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành: Toán giải tích, Đại số và lý thuyết số, Hình học và tôpô, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán và năm 1999 được giao bổ sung chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học.

Về đào tạo tiến sĩ, tháng 3 năm 1990, Trường Đại học Sư phạm Vinh được Thủ tướng Chính phủ cho phép mở hệ đào tạo NCS cấp bằng PTS (nay gọi là TS); Khoa Toán được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo TS với 3 chuyên ngành: Giải tích, Đại số và lý thuyết số, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán. Năm 1996 bổ sung chuyên ngành Hình học và tôpô; năm 2004 bổ sung chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học.

Với những nỗ lực lớn của các cán bộ khoa học đầu đàn, sự cố gắng vươn lên của các thế hệ kế cận và sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều nhà khoa học từ Viện Toán học, trường ĐHSP Hà Nội, ĐHQG Hà Nội, trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục, Khoa đã đào tạo được nhiều Tiến sĩ và Thạc sĩ toán học. Hầu hết cán bộ giảng dạy của Khoa, sau bảo vệ luận án tiến sĩ vừa phát huy được hiệu quả trong giảng dạy, vừa tiếp tục thu được các kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học.

Sau đây là thống kê các Tiến sỹ đã bảo vệ và các NCS thuộc chuyên ngành Toán học được đào tạo tại đại học Vinh,

DANH SÁCH TIẾN SỸ ĐÃ BẢO VỆ TỪ NĂM 2013 ĐẾN NAY

STT

Họ và tên

Chuyên ngành

1

TS. Nguyễn Hữu Quang

Hình học

2

TS. Đinh Thanh Giang

Hình học

3

TS. Đặng Văn Cường

Hình học

4

TS. Trần Lê Nam

Hình học

5

TS. Trần Anh Nghĩa

Xác suất TK & TUD

6

TS. Dương Xuân Giáp

Xác suất TK & TUD

7

TS. Trần Đức Thành

Giải tích

8

TS. Lê Khánh Hưng

Giải tích

9

TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Đại số

10

TS. Nguyễn Thị Kiều Nga

Đại số

11

TS. Chế Thị Kim Phụng

Đại số

12

TS. Phạm Thị Thanh Tú

PPGD Toán học

13

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hằng

PPGD Toán học

14

TS. Đỗ Văn Hùng

PPGD Toán học

15

TS. Lê Thị Hương

PPGD Toán học

16

TS. Hoàng Nam Hải

PPGD Toán học

17

TS. Phạm Sỹ Nam

PPGD Toán học

18

TS. Nguyễn Đăng Minh Phúc

PPGD Toán học

19

TS. Nguyễn Viết Dũng

PPGD Toán học

20

TS. Thái Thị Hồng Lam

PPGD Toán học

21

TS. Phan Anh Tài

PPGD Toán học

22

TS. Thái Huy Vinh

PPGD Toán học

23

TS. Nguyễn Ánh Dương

PPGD Toán học

24

TS. La Đức Minh

PPGD Toán học

 

DANH SÁCH CÁC NGHIÊN CỨU SINH HIỆN NAY

STT

Họ và tên

Chuyên ngành

1

NCS. Nguyễn Thị Đức Hiền

Đại số

2

NCS. Phùng Thị Thúy Phương

Đại số

3

NCS. Võ Mạnh Thắng

Đại số

4

NCS. Phan Đức Tuấn

Đại số

5

NCS. Bùi Cao Vân

Hình học

6

NCS. Nguyễn Viết Sơn

Hình học

7

NCS. Nguyễn Thị Thủy

Xác suất TK & TUD

8

NCS. Phạm Trí Nguyễn

Xác suất TK & TUD

9

NCS. Hoàng Thị Duyên

Xác suất TK & TUD

10

NCS. Đỗ Thế Sơn

Xác suất TK & TUD

11

NCS. Lê Văn Hiển

Giải tích

12

NCS. Nguyễn Văn Thắng

Giải tích

13

NCS. Lê Thanh Quân

Giải tích

14

Trương Thị Dung

PPGD Toán học

15

Nguyễn Ngọc Bích

PPGD Toán học

16

Nguyễn Thị Thanh Tâm

PPGD Toán học

17

Phan Anh Hùng

PPGD Toán học

18

Hoàng Xuân Bính

PPGD Toán học

19

Trần Văn Trung

PPGD Toán học

20

Phạm Anh Giang

PPGD Toán học

21

Nguyễn Trần Lâm

PPGD Toán học

22

Phạm Thị Hải Châu

PPGD Toán học

23

Phạm Thị Kim Châu

PPGD Toán học

24

Kiều Mạnh Hùng

PPGD Toán học