TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA SƯ PHẠM TOÁN HỌC

 

 Tel: 038.3855329

 E-mail: faculmath@vinhuni.edu.vn

 Địa chỉ: 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

KHOA SƯ PHẠM TOÁN HỌC

 

STT

Họ và tên

Bộ môn

Chức vụ

Email và ĐT

Ghi chú

1

PGS.TS Nguyễn Thành Quang

Đại số

Trưởng khoa

Email:tqnguyen144@yahoo.com

SĐT:0912480229

 

 

2

GVC.TS. Nguyễn Thị Hồng Loan

Đại số

- Trưởng Bộ môn

- Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phân

Email:hongloanncs@yahoo.com

SĐT: 0912.292824

 

 

3

PGS.TS. NGUT Lê Quốc Hán

Đại số

 

SĐT:0983.160449

 

4

TS. Đào Thị Thanh Hà

Đại số

 

Email:thahanh@yahoo.com

SĐT: 0989640908

 

5

TS. Nguyễn Quốc Thơ

Đại số

Trợ lý đào tạo

Email:thonguyenquoc@gmail.com

SĐT: 0903433699

 

6

TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Đại số

 

Email:ngocdiepdhv@gmail.com

SĐT: 0904912448

 

7

TS. Thiều Đình Phong

Đại số

- Bí thư chi bộ HS-SV,

- Bí thư chi Đoàn,

- Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phân

Email:thieudinhphong@gmail.com

SĐT: 0988126003

 

 

8

PGS-TS. Đinh Huy Hoàng

Giải tích

Trưởng bộ môn

Email:dhhoangdhv@gmail.com

SĐT: 0913057088

 

9

PGS-TS Trần Văn Ân

Giải tích

 

SĐT: 0904162999

 

10

TS. Kiều Phương Chi

Giải tích

- Phó Khoa,

- Bí thư Đảng bộ bộ phận

Email:chidhv@gmail.com

SĐT: 0949145999

 

11

TS. Nguyễn Văn Đức

Giải tích

- Cố vấn học tập

- Ủy viên chi bộ cán bộ

Email:nguyenvanducdhv@gmail.com

SĐT: 0915188649

 

12

TS. Vũ Thị Hồng Thanh

Giải tích

 

Email:vu_hong_thanh@yahoo.com

SĐT: 0915109968

 

13

TS. Nguyễn Huy Chiêu

Giải tích

 

Email:nghuychieu@gmail.com

SĐT: 0915237454

 

14

Ths. Trần Đức Thành

Giải tích

 

Email:trducthanh@gmail.com

SĐT: 0983855844

NCS

15

Ths. Đậu Hồng Quân

Giải tích

 

Email:hongquan19dhv@gmail.com

SĐT: 0902186274

 

16

TS. Nguyễn Duy Bình

Hình học

Trưởng bộ môn

Email:ndbinhdhv@gmail.com

SĐT: 0904587838

 

17

PGS. TS. Nguyễn Hữu Quang

Hình học

 

Email:nguyenhuuquangna@yahoo.com

SĐT: 0915872255

 

18

Ths. Nguyễn Ngọc Bích

Hình học

 

Email:nnbich77@gmail.com

SĐT: 0913547283

 

19

TS. Nguyễn Hữu Quang

Hình học

 

Email: quangdhv@gmail.com

 

20

TS. Đinh Thanh Giang

Hình học

 

Email: thanhgiang47a@gmail.com

 

21

TS. Phạm Xuân Chung

PPGD

- Trưởng bộ môn

- Chủ tịch Công đoàn,

- Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phân

Email:phamxuanchung77@gmail.com

SĐT: 0912490011

 

22

TS. Nguyễn Chiến Thắng

PPGD

- Bí thư chi bộ cán bộ

- Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận

Email:ncthang2009@gmail.com

SĐT: 0989737277

 

23

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hằng

PPGD

 

Email:nguyenmyhang3008@gmail.com

SĐT: 0983122730

 

24

TS. Thái Thị Hồng Lam

PPGD

- Phó Bí thư chi bộ cán bộ

Email:hlamdhv@gmail.com

SĐT: 0912553208

 

25

Ths. Trương Thị Dung

PPGD

 

Email:truongthidungdhv@gmail.com

SĐT: 0915793780

 

26

TS. Nguyễn Thị Thế

XSTK & TUD

Trưởng bộ môn

Email:nhanhthe@gmail.com

SĐT: 0916545944

 

27

GS.TS. Nguyễn Văn Quảng

XSTK & TUD

Phó Khoa

Email :nvquang@hotmail.com

SĐT: 091243573

 

28

PGS.TS. Lê Văn Thành

XSTK & TUD

 

Email:lvthanhvinh@yahoo.com

SĐT: 0914402278

 

29

TS. Nguyễn Thanh Diệu

XSTK & TUD

 

Email:dieunguyen2008@gmail.com

SĐT: 0913007332

 

30

TS. Võ Thị Hồng Vân

XSTK & TUD

 

Email:vanvth@gmail.com

SĐT: 0916955958

 

31

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hiền

XSTK & TUD

 

Email:hientoandhv@gmail.com

SĐT: 0914345772

 

32

Ths. Dương Xuân Giáp

XSTK & TUD

 

Email:dxgiap@gmail.com

SĐT: 0912742589

NCS

33

Ths. Nguyễn Trần Thuận

XSTK & TUD

 

Email:tranthuandhv@gmail.com

SĐT: 0913099395

 

34

TS. Trần Anh Nghĩa

XSTK & TUD

 

Email:trananhnghiadhv@yahoo.com

 

35

Đinh Thị Hải Bình

 

Văn phòng Khoa

 

 

36

Đặng Thị Bích Hạnh

 

Trợ lý Quản lý

HV-SV