Xin giới thiệu bạn đọc một cuốn sách rất hay về Dạy và Học Toán của GS. Nguyễn Tiến Dũng.

Các bạn có thể đọc ở link sau:

http://shop.sputnikedu.com/?15,se002-h%E1%BB%8Dc-toan-v%C3%A0-d%E1%BA%A1y-toan-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o

Hoặc tải file đính kèm:

mathteaching2015.pdf


Vài nét về tác giả:

GS Nguyễn Tiến Dũng là một nhà toán học người Việt tại thành phố Toulouse, Cộng hòa Pháp, được phong giáo sư vào năm 2002 khi 32 tuổi, và được phong thành giáo sư ngoại hạng (classe exceptionnelle) vào năm 2015.

GS Nguyễn Tiến Dũng tham gia nhiều vào các chương trình hợp tác Pháp-Viêt để giúp đỡ các nhà toán học và các học sinh, sinh viên Việt Nam.

Ông từng có thời gian làm viện trưởng Phân viện Toán cơ bản (một phân viện với 70 nhà khoa học có biên chế) của Viện toán Toulouse.